2.4.14

Konferanse om material (‘new’) philology og Dødehavsrullene

I samarbeid med prosjektet “‘Biblical’ Texts Older than the Bible” ved Universitetet i Agder arrangerer Teologisk fakultet ved Universitetet i København konferansen “Material Philology and the Dead Sea Scrolls: New Approaches for New Text Editions” fra torsdag til lørdag (3.-5. april). Fra Norge deltar professor Liv Ingeborg Lied (MF), professor Torleif Elgvin (NLA), postdoc Kipp Davis (UiA) og eders ringhet.

Mer her:
Invitasjon og call for papers
Endelig program
Abstracts

Årstein