28.3.06

Virtual reality

The Qumran Virtual Reality Project har qumran.no aldri hørt om før. Det skal presenteres og diskuteres på et møte ved University of California Los Angeles torsdag 30. mars. Med professor William (Bill) Schniedewind som ankermann skulle det faglige nivået være sikret. Så får vi se hva fantasien og teknikken kan bidra med. Blir dette et virtuelt museum? Eller kan det ligge an til noen kule dataspill?

25.3.06

Mishkan

Denne uka lå et fint nummer av tidsskriftet Mishkan i posthylla mi. Nr. 44 (2005) er et temanummer om "The Qumran Scrolls and the Jewish Gospel" Det er hefteredaktør Torleif Elgvin som har vært innom med en hygglig hilsen. Mishkan er et teologisk tidsskrift utgitt av Caspari Center i Jerusalem, en institusjon den danske og den norske Israelsmisjonen har betydelige aksjer i. Publiseringsspråket er engelsk. Her er interessante bidrag fra en rekke tunge internasjonale navn i Qumran-forskningen. Hyggelig er det at også skandinaviske forskere markerer seg.

Jeg vil særlig gjøre oppmerksom på svenske Håkan Ulfgards artikkel "The Songs of the Sabbath Sacrifice and the Heavenly Scene of the Book of Revelation". Sabbatsoffersangene fra Qumran er en samling poetiske tekster med nesten suggererende kraft, kanskje kan de oppfattes som liturgier for en mystikers oppstigning til himmelen? Ulfgards kobling til himmelvisjonene i Johannes' Åpenbaring er høyst interessant. Her har Qumran-funnene gjort det mulig å tenke nytt om forholdet mellom apokalyptikk og mystikk.

24.3.06

Gabriel

I dag er det erkeengelen Gabriel og hans englekolleger som står i fokus i Terje Nordbys "Mytekalender" på NRK P2. Programmet gjør visitter både i Enok-litteraturen og i andre deler av Qumran-biblioteket. "Mytekalenderen" spenner over et overmåte vidt religionshistorisk register, og jeg er imponert både over formidlingen og påliteligheten (når jeg en sjelden gang har anledning til å mene noe om det siste, som i dag). Programmet gikk kl. 06.50 i morges, det kommer i reprise kl. 12.50, og rekker du det ikke da heller, har du tre uker til å høre det på nettradio.

5.3.06

Myntfunn

Nytt funn i holer nær Dødehavet, denne gongen ni sølvmyntar frå tida for Bar Kokhba-opprøret (132-135 e. Kr.). Det er Netscape News som formidlar denne meldinga frå nyhendebyrået AP, med ein kommentar frå arkeologen Hanan Eshel.

Dette er ei fin påminning om at Qumran-ruinen ikkje er den einaste staden for arkeologiske funn i den såkalla "Juda ørken", som slett ikkje er så aude som namnet kan gje inntrykk av. Det er gjort funn som kan daterast frå jernalderen og frametter, og fleire funnstader har tilknyting til Bar Kokhba-oppstanden. Opprørsleiaren Simon ben Koziba, også kalla Bar Kokhba - "Stjernesonen" - blei proklamert som messiansk konge av rabbi Akiba. Det finst fleire historiske dokument som kastar lys over han, det er til og med funne brev han sjølv har skrive. Bar Kokhba gjev også eit interessant høve til å studere mytedanninga kring ein messiansk figur - like til den moderne israelske nasjonalmyten. Ei av dei mest inspirerande fagbøker eg har lese, Yael Zerubavel, Recovered roots: Collective memory and the making of Israeli national tradition (1995), nyttar Bar Kokhba-tradisjonane som gjennomgåande eksempel.

Omfanget og forløpet av opprøret er det ikkje mogleg å danne seg noko heilt klart bilete av. Men det skal ha enda med eit blodig nederlag.

Denne saka minner meg om at eg vel ikkje har skrive noko på qumran.no om myntfunna i Qumran-ruinen. Det er funne ein heil del myntar der, også frå desse åra. Ifølgje Ferdinand Rohrhisch sin Qumran-database (som visst dessverre ikkje blir oppdatert meir) handlar det om seks stykke. Den forlatne Qumran-ruinen blei tydelegvis brukt som motstandsreir under denne oppstanden. Myntane som no er funne, kjem kan hende frå ein liknande gøymestad for opprørarar. Det fanst fleire slike i "Juda ørken".

Som så ofte elles, eg er blitt merksam på denne meldinga via Jim Davilas PaleoJudaica.com, stadig ei framifrå kjelde for den som vil orientere seg om nyhende med tilknyting til jødedommen i antikken.

Oppdatering, 06.03.06: Ein skal alltid sjekke datoen på eit produkt (Netscape News-meldinga var udatert). Myntfunnet er ikkje riktig så nytt, det blei gjort for tre år sidan i nærleiken av En Gedi ved Dødehavet. Sjå Jim Davilas oppdatering.