16.2.07

Donytt 3

Diskusjonen om tolkningen av latrinene i Qumran er i gang. På Forward.com(The Jewish Daily Forward) skriver Katharina Galor og Jürgen Zangenberg under tittelen "Led Astray By a Dead Sea Latrine":
As happens often when it comes to Qumran archaeology, this newly discovered material has been misused as “proof” of the alleged Essene character of the site before it has been properly analyzed and compared. As much as Zias and Tabor should be lauded for their find, the pests from the pit do not prove that Essenes lived at Qumran.
Innlegget er svært lesverdig. Saken har forlatt det tabloide nivået. Dette kan bli en interessant prinsipiell diskusjon om tolkning av arkeologiske data.

Les mer.

Via Jim West