30.11.07

Vel overstått

Årstein Justnes har neppe energi til egenblogging av dagens disputas på de første timene, så vi får hjelpe ham litt. Hans historiske disputas var vel overstått omtrent kl. 13.15 i dag.

Disputasen ble gjennomført med tilbørlig pomp og prakt, alminnelig flagging og blomsterpyntet auditorium.

Førsteopponent Martin Abegg førte en meget kompetent og vennligsinnet diskusjon med doktoranden og styrte fint gjennom de tre Qumran-tekstene avhandlingen tar opp. Mest interessant var nok diskusjonen om skriftet "4QTime of Righteousness", av doktoranden omdøpt til "4QTime of Justnes(s)", forkortet 4Q215a. Til dette skriftet er avhandlingen det første omfattende eksegetiske arbeidet. Før vi kom så langt, hadde auditoriet vært vitne til en instruktiv diskusjon om rekonstruksjon og plassering av fragmenter i forhold til hverandre, godt hjulpet av lysbilder fra Abeggs datamaskin.

Nytestamentleren Karl Olav Sandnes hadde, som tredje medlem i bedømmelseskomiteen, på kort varsel påtatt seg oppgaven som annenopponent i Anette Steudels sykdomsfravær. Han tok først for seg avhandlingens avsluttende del, sammenfatningen av de tre behandlede tekstenes syn på endetiden. Dette er nok den svakeste delen av avhandlingen, dens desiderte styrke ligger i den detaljerte og nøyaktige behandlingen av enkelttekster. Deretter diskuterte Sandnes bruken av kategorien "intertekstualitet" i analysen av fragmentariske tekster, og han tok opp noen enkeltpunkter knyttet til forståelsen av Lukasevangeliet (relevant i forhold til 4Q246).

To korte opposisjoner ex auditorio mellom opponentene: Doktorandens kollega Nils Justvik etterlyste, som takk for sist, omtaler av sport i Dødehavsrullene. Bortsett fra det upubliserte fragmentet "11QManchester United" visste ikke doktoranden om noe slikt. Vi ser fram til Justviks og Justnes' publikasjon av dette interessante fragmentet. Undertegnede kunne heller ikke dy seg, jeg stilte et oppfølgingsspørsmål etter diskusjonen mellom førsteopponent og doktorand om 4Q215a.

Nå kan Årstein feire alt han vil, nå er han doktor - den første med doktorgrad på Qumran-funnene fra en norsk institusjon. qumran.no gratulerer!

26.11.07

Historisk disputasNår Årstein Justnes (Universitetet i Agder) disputerer for doktorgraden ved Menighetsfakultetet 30. november 2007, er det et lite stykke norgeshistorie. Så vidt jeg vet er Årstein den første som disputerer på et emne fra Qumran-litteraturen ved en norsk institusjon. Mange bibelforskere har hatt et Qumran-kapittel eller flere i avhandlingene sine, og fra før har Torleif Elgvin tatt doktorgraden på et Qumran-emne. Men det var ved Hebrew University of Jerusalem. Her på berget er Årstein først ute.

Avhandlingen har den noe kryptiske tittelen "The Time of Salvation: An Analysis of 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246),4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a)" (sammendrag). Jeg skal ikke legge skjul på at store deler av boka har et temmelig teknisk preg, her dreier det seg om å pusle sammen små fragmenter og gi rimelige filologiske tolkninger. Men her finnes også atskillige godbiter. To av tekstene avhandlingen behandler, 4Q246 og 4Q521, har stått helt sentralt i de siste årenes diskusjon om forholdet mellom Qumran-funnene og Det nye testamentet.

Nå sitter vel Årstein og svetter over temaet for den oppgitte prøveforelesningen, "'The Time of Fullfillment': An Exegesis of Luke 4:16-21 in the light of Qumran texts". Selv har han valgt emnet "Rethinking the Notion of Predestination in Light of the Dead Sea Scrolls" for den andre forelesningen. Du kan høre dem på MF torsdag 29. november kl. 16-18.

Opponenter er to internasjonale kapasiteter, Annette Steudel fra Göttingen i Tyskland og Martin Abegg fra Trinity Western University i British Columbia på vestkysten av Canada.

Oppdatering, 27. november: Det ryktes at annenopponent Annette Steudel har sykdomsforfall. Det er synd. Etter sin avdøde lærer Hartmut Stegemann er Steudel en av verdens fremste eksperter på å identifisere "distant joints", den relative plasseringen av fragmenter som hører til i samme kontekst, men ikke i umiddelbar nærhet. Slike teknikker spiller en viss rolle i Årsteins avhandling, så det hadde vært interessant å høre hennes kommentarer.