12.4.07

Ei klype salt

Og reaksjonane lèt ikkje vente på seg. Alt i dag kan du lese Norman Golbs kommentar, datert i morgon, til San Diego-utstillinga på The Jewish Daily Forward, under overskrifta "Take Claims About Dead Sea Scrolls With a Grain of Salt".
After widely publicized showings in Seattle and in other cities, the largest Scrolls exhibit ever is scheduled to open soon at the San Diego Natural History Museum. A sophisticated media campaign has accompanied all the current exhibits, aimed at convincing the public of the truth of an old, and now increasingly disputed, theory of the Scrolls’ origins — namely, that they were written by Essenes living at the ancient site near the Dead Sea known as Khirbet Qumran.
Ikkje noko nytt frå vestfronten, dette er ein gammal skyttargravskrig, men Golb er når alt kjem til alt den mest interessante opponenten til den såkalla "essenarhypotesen".

Utstilling (USA no att)

Dødehavsrull-utstillingane i USA vil ingen ende ta. Frå 29. juni og ut året er det San Diego Natural History Museum som tek over hegemoniet. Det har dei tenkt å gjere til gagns, med "the largest, longest, most comprehensive ever assembled in any country", seier dei. Dei har i alle fall bygd opp ein vevstad som er framifrå og vel verd eit besøk. Og skulle du slumpe til å vere i California ein gong i løpet av året, veit du kor du skal.

6.4.07

Qumran, skjærtorsdag

Fleire katolske nyhendebyrå, mellom anna Zenit, refererer pave Benedikt si skjærtorsdagspreike frå St. Johanneskyrkja i Lateranet:
The Pontiff spoke about the apparent contradiction between the Synoptics and the Gospel of John, as to the day of the crucifixion in relation to the sacrifice of the paschal lambs.

According to Benedict XVI, a possible solution, though not "yet accepted by everyone," came from the discovery of the Qumran writings: "Jesus did shed his blood the day before Passover at the time of the immolation of the lambs. But he probably celebrated the Passover supper with his disciples according to the Qumran calendar, that is, at least one day earlier."
Dette er for så vidt gammalt nytt, men når paven seier det, så ...

Eit meir utførleg referat finn du hos AsiaNews.
På pavestolens heimeside kan du lese preika i fulltekst - på italiensk.
Oppdatering, 12.04.07: No kan du lese pavens skjærtorsdagspreike på engelsk òg.