6.8.08

Qumran i Kristiansand

Årstein Justnes kunngjør: "25.-26. august arrangeres det et spennende åpent seminar om Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen på UiA, med flere av forskerne som er engasjert i Bibelselskapets revisjon av Det gamle testamentet. Dette arbeidet skal være være ferdig i år 2010, og seminaret på UiA blir en unik mulighet til å få innsikt i hvordan bibeloversetterne arbeider og hvordan de forholder seg til tekstfunnene fra Qumran."

Funn som forandrer Bibelen:
Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen
25.-26. august 2008

Universitetet i Agder, Gimlemoen
Niels Henrik Abels hus
Rom J1-064

Mandag 25. august
18.15-18.20
Velkomst, bevingede ord
18.20-19.05
Bibeloversetter Anders Aschim:
"Funn som forandrer Bibelen: Dødehavsrullene og norske bibeloversettelser"
19.15-20.00
Førsteamanuensis og bibeloversetter Gunnar Haaland:
”Fra bibeloversetterens verksted: Når, hvor og hvordan skal ordet Adam oversettes?”
20.15-21.00
Førsteamanuensis og bibeloversetter Torleif Elgvin:
”Evigheten har han ikke lenger lagt ned i deres hjerter: om oversettelsesnøtter i Forkynneren"
21.00-
Spørsmål, diskusjon, samtale

Tirsdag 26. august
9.15-10.00
Professor Hallvard Hagelia:
”Hva er den hebraiske ”grunnteksten” i dag?”
10.15-11.00
Førsteamanuensis Årstein Justnes:
”I begynnelsen var ikke kanon: kanon-problematikken i lys av Dødehavsrullene”
11.00-
Spørsmål, diskusjon, samtale
Alle er varmt velkommen!
Arrangør: Prosjektet Hellige tekster og
Institutt for religion, filosofi og historie, UiA


Se også hjemmesiden til Universitetet i Agder.

25.7.08

60-årsfeiring

Det har vore ein stor vitskapleg konferanse i Jerusalem i samband med 60-årsjubileet for funnet av Qumran-biblioteket. I Jerusalem Post har Ziv Hellmann skrive ein lang, god og balansert artikkel. Det er fint å sjå eit journalistisk arbeid med sans for proporsjonar. Stort sett har rapportane frå konferansen handla om Israel Knohls kontroversielle tolking av "Gabriels visjon"-steinen.

24.7.08

Codex Sinaiticus

I dag opna vevstaden Codex Sinaiticus. Det har ingenting med Qumran å gjere, men det er ei viktig hending i den bibelske verda. Codex Sinaiticus er eit av verdas eldste fullstendig bevarte bibelmanuskript, produsert på 300-tallet e. Kr. og lenge med bustad i det berømte Katarina-klosteret på Sinai. Handskriftet inneheld den greske omsetjinga av Det gamle testamentet (Septuaginta) og heile Det nye testamentet på grunnspråket. For NT er dette eitt av dei to viktigaste tekstvitna (det andre er eit liknande manuskript i Vatikanbiblioteket). Vevstaden blir det einaste høvet du får til å sjå heile manuskriptet, for sidene er no spreidde på fleire ulike europeiske institusjonar.

Enno er berre delar av handskriftet lagt ut, digitaliseringa vil ta eit års tid til. Eg har så vidt vore inne og sett, og så langt er eg imponert over kvaliteten på den digitale presentasjonen.

I The Times (tips frå Jim Davila på Paleojudaica.com) kan du lese at "The story of the Codex Sinaiticus Bible, the oldest complete copy of the New Testament in existence, reads like a script from an Indiana Jones film." Det er heilt sant.

21.7.08

Nye bibelfragment!

Eg er vanlegvis sparsam med utropsteikna, men i dag er dei på sin plass. På heimesida til Institute for Judaism and Christian Origins har James H. Charlesworth publisert to hittil ukjente bibelfragment frå Qumran-hule 4. Det eine inneheld tekst frå 5. Mosebok 27,4-6, det andre frå Nehemja 3,14-15. Dette er det første eksemplaret av Nehemjas bok som er funne i Qumran. Teksten frå 5. Mosebok er interessant mellom anna fordi den ligg nærmare den samaritanske teksttradisjonen enn den såkalla masoretiske standardteksten.

Eit funn som dette vil aldri skape store overskrifter i verdspressa, men for bibelforskarar er det mykje meir interessant enn det meste laussalsavisene finn på å slå opp. Amerikanske James Charlesworth, som har lagt sine rause og grundige førstepublikasjonar ut på nett, er ein verdskjent autoritet på dette området. Fragmenta har tydelegvis vore i privat eige. Charlesworth finn grunn til å tru at dei verkeleg kjem frå Qumran (eit opplagt spørsmål å stille ved slike høve).

For vidare diskusjon, følg Jim Davila på Paleojudaica.com - han tok doktorgraden sin på bibelmanuskript frå Qumran. Det er Jim West som har gjort dei fleste bibelbloggarar merksame på dette stykket godt nytt.

8.7.08

Steintavle skaper oppstandelse

Da er vi i gang. Vårt Land er først ute med "nyheten" om Gabriels visjon på norsk, så vidt jeg kan se. De har intervjuet Torleif Elgvin. I motsetning til Årstein Justnes mener Torleif at teksten er ekte, men han er (med god grunn) nøktern når det gjelder tolkningen av den.
Oppdatering, 09.07.08: I dag er en kort sak distribuert av Avisenes Nyhetsbyrå og NTB, "Steintavle skaper religiøs debatt", gjengitt i minst 35 aviser. Du kan f. eks. lese den i Smaalenene-avisene, for bare å ta et (for meg, med adresse Enebakk) nærliggende eksempel.

7.7.08

Jesus og oppstandelsen og sånn

Etter en artikkel i New York Times i går og en i Time Magazine i dag er det bare et tidsspørsmål når norske medier skal lansere som en nyhet at en gammel jødisk tekst på stein "kaster nytt lys over" og/eller "sår tvil om" Jesus og urkristendommen.

Denne gangen handler det om en tekst som kalles "Gabriels visjon". Lesere av qumran.no hørte for første gang om den i mai 2007. Jeg har ikke klart å følge med i den livlige debatten om denne teksten, men jeg kan i det minste tilby deg noen gode lenker for videre informasjon.

18.5.08

Qumran i Kristiansand

Kunngjøring fra Universitetet i Agder (Kristiansand):
Gjesteforelesning om Dødehavsrullene ved Torleif Elgvin

Torleif Elgvin, Nordens fremste kjenner av Dødehavsrullene og medlem av det internasjonale teamet som publiserte tekstene, kommer til UiA 26.-27. mai.

Kvelden mandag 26. mai 19.15-20.30 holder han en gjesteforelesning med tittelen "Hadde ulike israelitter ulike 'Bibler' frem til nytestamentlig tid?" i auditorium B3 001.
Qumran-dagene i Kristiansand fortsetter med seminar tirsdag 27., forteller Årstein Justnes. Seminaret er knyttet til arbeidet med en nordisk Qumran-lærebok, men er åpent for interesserte.