9.6.09

Virtual Qumran

Virtual Qumran-bloggen melder Robert R. Cargill at det er lagt ut en mengde bilder og videoklipp fra denne virtuelle rekonstruksjonen av Qumran-anlegget:
The www.virtualqumran.com website now offers for download free images of the reconstructed remains of Khirbet Qumran, the site associated with the discovery of the Dead Sea Scrolls. The images were generated by the UCLA Qumran Visualization Project Chief Architect and Designer Dr. Robert R. Cargill. The site has also made available for download in high definition several short video clips highlighting key reconstructed areas.

4.6.09

Qumran i København

16.-18. juni arrangeres et internasjonalt symposium om tekstene fra Qumran-hule 4 ved Universitetet i København. Under "Qumran Cave 4 Texts Reconsidered" er et uvanlig bredt spekter av nordiske og internasjonale Qumran-forskere samlet i den danske hovedstaden.

Qumran-festningen

Qumran.no skylder å gjøre oppmerksom på en svært informativ og velskrevet artikkel på nettstedet The Bible and Interpretation. I "The Qumran Fortress: A History of Interpretation" diskuterer Robert R. Cargill de forskjellige arkeologiske tolkningene som har vært foreslått av Qumran-ruinen. De to viktigste er forståelsen av ruinen som et slags "kloster" eller "retreatsenter" for en religiøs gruppe, og den alternative tolkningen av bygningskomplekset som en liten grensefestning.
ABSTRACT

Recent research into the archaeology of Khirbet Qumran, the site associated with the discovery of the Dead Sea Scrolls, has generated new debate about the origin of the settlement. Many scholars now question the conclusions of the site’s excavator, Roland de Vaux, who argued that the settlement was initially established as a sectarian settlement. Renewed examination of Qumran points to the origin of the settlement as a fortress dating to the Hasmonean period. This article examines the history of the interpretation of Qumran as a fortress, the sudden rejection of this interpretation with the discovery of the scrolls, and the slow and contentious return to this original interpretation. The article demonstrates that it is not necessary to reject the idea that the settlement at Qumran was a fortress in order to argue that later sectarians present at the site were responsible for the Dead Sea Scrolls.
Via Paleojudaica.com.