7.7.10

Mandearane

 Et folk på flukt

JON OLAV RYEN   -  dr.philos  -  Folldal

Mandeerne har levd i Irak og Iran nesten dobbelt så lenge som kristendommen har eksistert i Norge. Nå er de fritt vilt for voldelige islamske krefter.

Et folk på flukt - Meninger - Kronikker - Aftenposten.no

Streng tatt har ikkje dette noko særleg med Dødehavsrullane å gjere. Men mandearane er eit svært interessant og lite kjent religionshistorisk fenomen med røter attende til tidleg kristen tid og med impulsar frå jødedom og kristendom. Dette er tradisjonsrik og ekte gnostisisme, ikkje noka New Age-greie. Tidlegare meinte mange at mandeismen gjekk attende til disiplar av døyparen Johannes som ikkje slutta seg til Jesus-rørsla. Jon Olav Ryen er sokneprest i Folldal og den einaste nordmann eg veit om med doktorgrad spesifikt om mandeismen. Men ei av verdas fremste mandeisme-forskarar er òg norsk. Jorunn Jacobsen Buckley underviser i USA.