21.1.10

Dateringshjelp

Forskning.no:
- Vi kan datere Dødehavsrullene nøyaktig
En internasjonal gruppe forskere har funnet en måte å aldersbestemme Dødehavsrullene helt nøyaktig på. De ønsker å gjøre en ny datering av rullene.

Dødehavsrullene, som Jordan og Israel for øyeblikket krangler om eierskapet til, var ekstremt vanskelige å lese da man fant dem.

Mange av dem var krøllete, stive og støvete. Problemet ble løst ved å behandle dem med en planteolje som glattet ut pergamentene og gjorde dem lesbare.

Da man senere forsøkte å aldersbestemme pergamentene med en såkalt karbon-14-datering, ble planteoljen et problem, siden den viste seg å føre til mistenkelige dateringer ....

Foreslår ny runde dateringer

Nå, etter ti års intenst laboratoriearbeid, er det endelig lykkes arkeokjemiker Kaare Lund Rasmussen på Syddansk Universitet, sammen med en internasjonalt forskergruppe, å finne fram til en kjemisk metode som er i stand til å rense oljen fullstendig fra pergamentene.

Det betyr at man for første gang har mulighet for å bestemme pergamentenes alder med en usikkerhet på bare 25 år.

– Gjennom mer enn ti år har vi sagt at det ikke ga mening å datere flere dødehavsruller før man finner en metode for å trekke ut oljen. Nå har vi funnet slik en metode, og derfor vil vi foreslå at man kaster seg ut i en ny runde karbon-14-dateringer, sier førsteamanuensis Lund Rasmussen.
Dette er svært viktig. Det er ikke tale om en ny metode for datering, her er det fremdeles stadig mer raffinerte karbon 14-analyser som gjelder. Men det dreier seg om å eliminere en kjent feilkilde og på den måten redusere feilmarginen for C 14-analysene.