30.9.14

Marzeah Papyrus – «the world's oldest known Hebrew / Moabitic writing on manuscript» – en moderne forfalskning

The Marzeah Papyrus, regnet som en forfalskning av ledende epigrafer som Frank Moore Cross, Andre Lemaire og Christopher A. Rollston, fortsetter stadig å bli utstilt som «the world's oldest known Hebrew/Moabitic writing on manuscript».

I forbindelse med Ink & Blood-utstillingen i 2005 (Ink & Blood: Dead Sea Scrolls to Gutenberg) beskrev man fragmentet slik:
Marzeah Papyrus
Seventh century B.C.
Egypt
The world's oldest known Hebrew / Moabitic writing on manuscript 
Translation:
"Thus says God (Elohim) to [Gera]: The marzeah and the millstones and the house are yours.  As for [Yisa], he should keep away from them. And Malka is the depositary [guarantor]."
The Marzeah Papyrus is possibly the oldest known surviving Hebrew or Moabitic script on papyrus by several centuries. There are extant papyri written by Jews from the colony of Jewish soldiers stationed in Elephantine in Upper Egypt from the Fifth Century B.C., but these are written in Aramaic, not Hebrew (at the Staatliche Museen Aramaic Papyri, Berlin).  All other surviving Hebrew papyri are significantly later.  Any evidence of the languages of Palestine at this time comes from inscriptions on stone and pottery.  The three Eastern branches of Canaanite (Moabite, Edomite, and Ammonite) are known only from stele, ostraca, and seals.  Examined and authenticated by the British Museum (Carole Mendelson and Terence Mitchell, early 1980s), the Oriental Institute of the University of Chicago (Professor H. Kantor, using photographs), the Louvre (on deposit, early 1990s), and the Bible Lands Museum in Jerusalem (2002).  Analyses were both paleographic and scientific, and considered the papyrus itself, the inscription, and the bulla.
I katalogen From the Dead Sea Scrolls to the Forbidden Book: A History of the Bible (Lee Biondi, 2003, 2004) presenteres fragmentet som The Elohim Papyrus:

The Elohim papyrus is from about 700 years before Christ ... It is the oldest known example of the name of the Judeo-Christian God in the form Elohim (19).
Kombinasjonen av angivelig datering og anvendelse av gudsnavn er interessant, siden flere forskere vil datere aktiviteten til den såkalte elohisten til denne tiden. 

Edward M. Cook gir en glimrende innføring i en del av problemene med dette fragmentet i bloggposten Thoughts on the Marzeah Papyrus.

22.5.14

The (fake) wife of Jesus fragment

Jeg har prøvd å samle opp noe av det som er skrevet om det såkalte wife of Jesus-fragmentet nedenfor:

Bart Ehrman, More on Jesus’ Wife! (24. mai)
Laurie Goodstein, Fresh Doubts Raised About Papyrus Scrap Known as ‘Gospel of Jesus’ Wife’ (4. mai)
Terrence McCoy, How Harvard scholars may have been duped by a forged ‘Gospel of Jesus’s Wife’ (5. mai)
Mark Goodacre, More evidence of forgery in the Jesus' Wife Sister Fragment (1. mai)
Christopher Rollston, Wife of Jesus Coptic Papyrus: Brief Methodological Musings (10. april)
Jonathan Beasley, Testing Indicates "Gospel of Jesus's Wife" Papyrus Fragment to be Ancient (10. april)

Bilder:
Mikroskopiske bilder, av Casey Kraft
Multispektrale bilder, av Michael B. Toth, William Christens-Barry og Ken Boydston

2.4.14

Konferanse om material (‘new’) philology og Dødehavsrullene

I samarbeid med prosjektet “‘Biblical’ Texts Older than the Bible” ved Universitetet i Agder arrangerer Teologisk fakultet ved Universitetet i København konferansen “Material Philology and the Dead Sea Scrolls: New Approaches for New Text Editions” fra torsdag til lørdag (3.-5. april). Fra Norge deltar professor Liv Ingeborg Lied (MF), professor Torleif Elgvin (NLA), postdoc Kipp Davis (UiA) og eders ringhet.

Mer her:
Invitasjon og call for papers
Endelig program
Abstracts

Årstein

4.3.14

Jacob Jervell er død

Jacob Jervell er død, 88 år gammel. Mannen med de store spørsmålene var både omstridt og beundret, og vil bli stående som en av Norges største teologer i det 20. århundret.

Minneord: 
Vårt Land
Aftenposten
Teologisk fakultet, UiO 

Kristin Heskje

17.2.14

Apokryfene for smarties!

Kronikken er gammel, men god som en kjapp intro til de gammeltestamentlige apokryfene.

11.2.14

Scrolls and Bible: Torleif Elgvins blogg

Storqumranitt Torleif Elgvin opprettet i 2011 bloggen Scrolls and Bible, som stadig oppdateres jevnlig. Her legger han ut mange av sine vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. I de senere årene har Torleif jobbet mye med den svært spesielle teksten Gabriels åpenbaring, som først ble kjent i 2007. Teksten er skrevet med blekk på en stor kalkstein, og har en ukjent opprinnelse. Jeg har alltid ment at dette er en forfalskning, men Torleif er helt sikker på at den er ekte. Han beskriver den som en messiastekst fra tiden før Jesu fødsel, og finner flere berøringspunkter mellom gabrielsteksten og Det nye testamentet.

Bloggen er altså vel verdt et besøk, se http://torleifelgvin.wordpress.com/

9.2.14

Daniel J. Harrington er død

Via Jim West får jeg høre den triste nyheten at professor Daniel J. Harrington er død.

Minneord:
James Martins hyllest av Harrington

7.2.14

Meanwhile in Israel ...

Fra Torleif Elgvin

Qumran.no videreføres

Det er allerede gått nesten et år siden professor Anders Aschim tilbød meg å ta over denne bloggen. Det gjør jeg med stor glede! Jeg har fulgt qumran.no helt siden Anders opprettet den.

Jeg heter Årstein Justnes. Jeg jobber som førsteamanuensis i bibelvitenskap ved Universitetet i Agder, og er for tiden engasjert i forskningsprosjektet Biblical Texts Older than the Bible. Prosjektet har både blogg og facebookside. På facebooksiden kan dere følge prosjektet nærmest fra øyeblikk til øyeblikk.

Selv om det nok er viktig ikke å gå for høyt ut nå i starten, skal jeg i alle fall prøve å blogge ukentlig her. Jeg har også en langsiktig plan om å manipulere Anders til litt gjesteblogging.