30.12.05

Biblioblogging

Den nye framsida på qumran.no er ein blogg (eller "weblog", som det heiter på nynorsk, altså "vevlogg"). qumran.no-bloggen er inspirert av ei stadig aukande gruppe bibelforskarar som nyttar bloggen som publiseringsmedium, "bibliobloggers", som dei kallar seg. I haust har "Biblioblogging" vore tema for ein eigen sesjon under verdas største kongress for bibelforskarar, årsmøtet til Society of Biblical Literature i Philadelphia 20. november (skriv "blog" som Keyword i søkeskjemaet).

Mest interessant for lesarar av qumran.no er utan tvil PaleoJudaica.com, den svært ambisiøse bloggen til James R. Davila - ein hyggeleg kar frå solrike San Diego i California som har slått seg ned i regnfulle St. Andrews i Skottland som professor. Jim er ei svært oppdatert og påliteleg kjelde til det meste av det som rører seg på nettet med relevans for antikk jødedom.

Ralph the Sacred River er ein blogg noko meir prega av personleg innhald. Men bak den står ein framifrå yngre Qumran-forskar, Edward Cook, ekspert på arameisk språk.

Om du er meir interessert i Det nye testamentet, er Mark Goodacre sin NT Gateway Weblog ein svært god inngang.

Og Noreg har sin eigen bibliobloggar i verdsklasse: Stavanger-professoren Torrey Seland driv Philo of Alexandria Blog, saman med Kåre Fuglseth i Bodø.

Ikkje heilt bibelsk, men eg tek den med likevel: rogueclassicism er mellom mine desiderte favorittbloggar. Men så har eg latinartium frå Hamar Katedralskole, årgang 1977 ...

mine lepper spiller fløyte

Alt året før omsetjinga vår kom ut, gav Torleif Elgvin ut ei vakker lita bok med poetiske tekstar frå Dødehavsrullane og andre tidlege jødiske skrifter, Mine lepper spiller fløyte: Jødiske bønner før Jesus (Oslo: Verbum, 2003). Mange av tekstane finn du att i bokklubb-utgåva, men ikkje alle. Dessutan har Torleif skrive ei fin innleiing og små kommentarar til kvar einskild tekst.

Intervju med Torleif Elgvin i Budbæreren
Bokmelding, Nils Aksel Røsæg i Tidsskrift for teologi og kirke (betalingsteneste)
Bokmelding i Norsk tidsskrift for teologi (betalingsteneste)

29.12.05

Dødehavsrullene på norsk

Av nyheter du hittil har gått glipp av på qumran.no, er kanskje utgivelsen av Dødehavsrullene i norsk oversettelse den gledeligste.

Boka kom i 2004, i serien "Verdens hellige skrifter", som utgis av De norske bokklubbene. Jeg deltok i oversettergruppen. I forhold til de rammene vi hadde til disposisjon, ble det en utgave vi absolutt er bekjent av. En pen bok ble det også (Aud Gloppen er en av Norges fineste bokdesignere. Det er også hun som har designet den nye utgaven av Det nye testamentet).

Torleif Elgvin var redaktør, skrev et innledende essay og oversatte flest tekster. De andre oversetterne i teamet var Rolf Furuli, Gunnar Haaland, Årstein Justnes, Hans Kvalbein og min ringhet. Mitt eget bidrag besto av fem interessante bibelkommentarer i den såkalte "pesjer"-sjangeren, oversatt fra hebraisk, pluss en apokryf bibelfortelling, "Levis testamente", oversatt fra arameisk.

Baigent & Leigh rir igjen

Rett før jul fant jeg en flunkende ny Qumran-bok i min lokale bokhandel: Kampen om Dødehavsrullene av Michael Baigent og Richard Leigh (Oslo: Bazar, 2005), med den pirrende undertittelen "Dødehavsrullenes eksplosive innhold og kirkens konspirasjoner for å holde dem skjult".

Det er nok den umiddelbare foranledningen til at jeg saler Qumran-eselet mitt igjen (det har stått på stallen et par år nå). Det er en femten år gammel internasjonal bestselger, The Dead Sea Scrolls Deception, som nå resirkuleres på norsk. Jeg skal kommentere boka noe mer utførlig etter hvert, og jeg skal også forsøke å få publisert en kommentar til den i norsk presse. La det foreløpig være sagt at boka kan være morsom lesning for den som er glad i konspirasjonsteorier, men at den er fullstendig utdatert.

Er du interessert i mer oppdatert informasjon om Dødehavsrullene, kan du lese artiklene til Torleif Elgvin, som er Norges ledende forsker på dette feltet og som har vært medlem av det internasjonale utgiverteamet. Hans ti år gamle Aftenposten-kronikk "Nye avsløringer om Dødehavsrullene?" er et greit sted å begynne hvis du først og fremst er opptatt av holdbarheten i arbeidet til Baigent og Leigh. Og etter å ha sett gjennom mitt eget arbeid på dette nettstedet, skal jeg være ubeskjeden nok til å si at det holder seg ganske godt. Både i barneavdelingen Signes utkikkstårn og i voksenavdelingen Anders' Qumran-hule finner du brukbare oversikter over emnet. Prøv f. eks. artikkelen "Dødehavsrullene - 50 år etter funnene", eller den illustrerte "Forteljinga om Dødehavsrullane".

28.12.05

Relansering

qumran.no ble til som eksamensoppgave innen det faglitterære forfatterstudiet våren 2003, i modulen "Læring og kommunikasjon I". Siden har jeg hatt andre ting å gjøre, så nettstedet er ikke blitt oppdatert.

Det er på tide å gjøre noe med det, i det minste i form av en liten norskspråklig nyhetstjeneste som kan formidle meldinger knyttet til Qumran-funnene ("Dødehavsrullene") og antikk jødedom. Jeg kommer til å benytte publiseringsverktøyet Blogger til dette.

Flere av rommene på qumran.no kunne trenge en oppussing. Det gjelder særlig Bokhylla og Ut i verden. Men det får komme etter hvert.