31.12.07

Dødehavsrullene "for dummies"

Apropos Søren Holst, han tilbyr et 12-punktskurs Dødehavsrullene "for dummies". Det tar fem minutter. Søren Holst er altså en dansk bibel- og qumranforsker, knyttet til Københavns Universitet. Mer finner du på hjemmesiden hans.

Gabriel att

Alt i mai refererte qumran.no ein rapport frå Årstein Justnes om "Gabriels visjon", ein nyfunnen Qumran-tekst (om den er ekte ...) skriven på stein. Verdas første forskarseminar over teksten blei halde i Oslo 24. mai i år. Seminaret må seiast å representere forskingsfronten. Først no kjem resten av den akademiske verda etter. Jim Davila (paleojudaica.com) og Søren Holst (PergaMent) har begge skrive om teksten no i desember, og det kjem nok meir diskusjon. Søren er i full gang her.

10.12.07

Julegavetips

Jeg selger fremdeles boka Hemmeligheten i hulen for en rimelig penge. Det er lurt å bestille før 15. desember av hensyn til postgangen.

1.12.07

John Strugnell (1930-2007)

PaleoJudaica.com forteller Jim Davila at John Strugnell døde i går i Boston. Dermed er enda et medlem av Qumran-forskningens "urcelle", det internasjonale teamet som var ansvarlig for utgivelsen av tekstene, gått bort. Som leder for teamet ble Strugnell skyteskive for de harde angrepene på 1990-tallet, en prosess som endte med at israelske myndigheter grep inn og erstattet utgiverteamet med nye utgivere. Det er fare for at dette bunnpunktet i hans karriere vil bli husket best av ettertiden. Det er synd, for hans produksjon inneholder høydepunkter som den store artikkelen "Notes en marge du volume V des 'Discoveries in the Judaean Desert of Jordan'" (Revue de Qumran 1969-1971) og den epokegjørende publikasjonen (sammen med Elisha Qimron) av det såkalte "halakiske brevet" 4QMMT. Dessuten har Strugnell vært ansvarlig for utdannelsen av en rekke fremragende Qumran-forskere av den generasjonen som i dag dominerer feltet.

Oppdatering, 02.12.2007
  • Jim West har en kort omtale av Strugnell, med et sluttpoeng som er verd å minne om: "One's lowest moment shouldn't become one's legacy- though that is frequently exactly what happens."
  • Søren Holst (dansk Qumran-forsker) omtaler Strugnell på PergaMent.

04.12.2007
  • Minneord ved datteren Anne-Christine Strugnell (via Jim West).

06.12.2007
  • The Boston Globe har en balansert, åpen og ærlig omtale av Strugnell, som ikke unnlater å nevne det beryktede intervjuet med antisemittiske synspunkter, hans (velkjente) alkoholproblemer og (mindre kjente) manisk-depressive diagnose, men som også har plass til en fremragende attest fra tidligere Harvard-professor og Stockholm-biskop Krister Stendahl.
  • Årstein Justnes har en kort kommentar

08.12.2007

10.12.2007
  • Nøktern og balansert nekrolog i studentavisa The Harvard Crimson. Inneholder bl. a. noen ord fra Strugnell-studenten Sidnie White Crawford, en av ekspertene på bibelmanuskripter fra Qumran (via Paleojudaica.com).

Oppdatert 02.12., 04.12., 06.12., 08.12, 10.12.

30.11.07

Vel overstått

Årstein Justnes har neppe energi til egenblogging av dagens disputas på de første timene, så vi får hjelpe ham litt. Hans historiske disputas var vel overstått omtrent kl. 13.15 i dag.

Disputasen ble gjennomført med tilbørlig pomp og prakt, alminnelig flagging og blomsterpyntet auditorium.

Førsteopponent Martin Abegg førte en meget kompetent og vennligsinnet diskusjon med doktoranden og styrte fint gjennom de tre Qumran-tekstene avhandlingen tar opp. Mest interessant var nok diskusjonen om skriftet "4QTime of Righteousness", av doktoranden omdøpt til "4QTime of Justnes(s)", forkortet 4Q215a. Til dette skriftet er avhandlingen det første omfattende eksegetiske arbeidet. Før vi kom så langt, hadde auditoriet vært vitne til en instruktiv diskusjon om rekonstruksjon og plassering av fragmenter i forhold til hverandre, godt hjulpet av lysbilder fra Abeggs datamaskin.

Nytestamentleren Karl Olav Sandnes hadde, som tredje medlem i bedømmelseskomiteen, på kort varsel påtatt seg oppgaven som annenopponent i Anette Steudels sykdomsfravær. Han tok først for seg avhandlingens avsluttende del, sammenfatningen av de tre behandlede tekstenes syn på endetiden. Dette er nok den svakeste delen av avhandlingen, dens desiderte styrke ligger i den detaljerte og nøyaktige behandlingen av enkelttekster. Deretter diskuterte Sandnes bruken av kategorien "intertekstualitet" i analysen av fragmentariske tekster, og han tok opp noen enkeltpunkter knyttet til forståelsen av Lukasevangeliet (relevant i forhold til 4Q246).

To korte opposisjoner ex auditorio mellom opponentene: Doktorandens kollega Nils Justvik etterlyste, som takk for sist, omtaler av sport i Dødehavsrullene. Bortsett fra det upubliserte fragmentet "11QManchester United" visste ikke doktoranden om noe slikt. Vi ser fram til Justviks og Justnes' publikasjon av dette interessante fragmentet. Undertegnede kunne heller ikke dy seg, jeg stilte et oppfølgingsspørsmål etter diskusjonen mellom førsteopponent og doktorand om 4Q215a.

Nå kan Årstein feire alt han vil, nå er han doktor - den første med doktorgrad på Qumran-funnene fra en norsk institusjon. qumran.no gratulerer!

26.11.07

Historisk disputasNår Årstein Justnes (Universitetet i Agder) disputerer for doktorgraden ved Menighetsfakultetet 30. november 2007, er det et lite stykke norgeshistorie. Så vidt jeg vet er Årstein den første som disputerer på et emne fra Qumran-litteraturen ved en norsk institusjon. Mange bibelforskere har hatt et Qumran-kapittel eller flere i avhandlingene sine, og fra før har Torleif Elgvin tatt doktorgraden på et Qumran-emne. Men det var ved Hebrew University of Jerusalem. Her på berget er Årstein først ute.

Avhandlingen har den noe kryptiske tittelen "The Time of Salvation: An Analysis of 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246),4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a)" (sammendrag). Jeg skal ikke legge skjul på at store deler av boka har et temmelig teknisk preg, her dreier det seg om å pusle sammen små fragmenter og gi rimelige filologiske tolkninger. Men her finnes også atskillige godbiter. To av tekstene avhandlingen behandler, 4Q246 og 4Q521, har stått helt sentralt i de siste årenes diskusjon om forholdet mellom Qumran-funnene og Det nye testamentet.

Nå sitter vel Årstein og svetter over temaet for den oppgitte prøveforelesningen, "'The Time of Fullfillment': An Exegesis of Luke 4:16-21 in the light of Qumran texts". Selv har han valgt emnet "Rethinking the Notion of Predestination in Light of the Dead Sea Scrolls" for den andre forelesningen. Du kan høre dem på MF torsdag 29. november kl. 16-18.

Opponenter er to internasjonale kapasiteter, Annette Steudel fra Göttingen i Tyskland og Martin Abegg fra Trinity Western University i British Columbia på vestkysten av Canada.

Oppdatering, 27. november: Det ryktes at annenopponent Annette Steudel har sykdomsforfall. Det er synd. Etter sin avdøde lærer Hartmut Stegemann er Steudel en av verdens fremste eksperter på å identifisere "distant joints", den relative plasseringen av fragmenter som hører til i samme kontekst, men ikke i umiddelbar nærhet. Slike teknikker spiller en viss rolle i Årsteins avhandling, så det hadde vært interessant å høre hennes kommentarer.

20.8.07

Qumran-sjokoladen

Den måtte bare komme. En pressemelding fra San Diego i dag kunngjør at Qumran nå også har fått sin egen sjokolade:
Qumran, is named for the settlement on the coast of the Dead Sea near the site where the scrolls were found. The confection features a rosemary-infused salt butter caramel inside a milk chocolate bonbon. Rosemary is indigenous to the region, and the mild salt flavoring refers to the salty Dead Sea.
Produktet er utviklet av Chuao Chocolatier i samarbeid med San Dieg Natural History Museum, i forbindelse med den mye omtalte Dødehavsrull-utstillingen. Karamell med smak av rosmarin og salt, dette må bli et folkekrav.
Via Paleojudaica.com

16.8.07

Fotoessay

about.com har nylig publisert The Dead Sea Scrolls and the Archaeological Site of Qumran, et fotoessay (en kommentert bildeserie) sammenstilt av Kris Hurst. Hovedkilde både for tekst og bilder er to bøker av Jodi Magness, en av de absolutt ledende Qumran-arkeologene.

Via Jim West.

12.8.07

Arkeolog mot antikvar

Avisen Ha'Arets hadde i går en stor artikkel om den israelske arkeologen Hanan Eshel og hans konflikt med den israelske riksantikvaren. Foranledningen var funnet og innkjøpet av noen små fragmenter av 3. Mosebok, fragmenter datert til 2. århundre e. Kr. Artikkelen er et resymé av den lange og kompliserte prosessen. Status i dag er at saken mot Eshel ser ut til å ha kokt bort, mens beduinene som fant og solgte fragmentene er blitt straffet. Men nå rettes søkelyset også mot Israel Antiquities Authority for tvilsom behandling av de aktuelle fragmentene. En ting er sikkert: "Anybody who knows the antiquities market in general, and that of Jerusalem in particular, knows that it's a tricky arena."

Via Paleojudaica.com og Jim West.

3.8.07

Flickr

er, som mange vil vite, ei teneste der du kan leggje fotoalbumet ditt ut på internett, i det minste dei fotografia du vil dele med andre. På Flickr finn du no om lag 1000 fotografi med motiv frå Qumran, seinast ein serie frå brukaren med brukarnamn dgrushko (frå månadsskiftet juli-august 2007). Stort sett er det dei vanlege turistmotiva du finn her, men det er interessant nok. Mellom anna finn du bilete tekne til ulike årstider. Ei ulempe er at dei fleste bileta har ingen eller upresise opplysningar om motivet. Litt hjelp kan du få av rundturen her på qumran.no.

31.7.07

Virtual Qumran

Det ambisiøse Virtual Qumran-prosjektet har eg presentert tidlegare. No finst det jamvel ein eigen blogg knytta til prosjektet for å halde verda oppdatert.

Via Jim West.

Dødehavet dør

I hvert fall minker det, ifølge International Herald Tribune. Fordampingen fra sjøen er større enn tilsiget fra Jordan-elva. Det meste av vannet i Jordan-elva når aldri fram til Dødehavet, det brukes av mennesker til ymse gode formål før det kommer så langt.

Via Paleojudaica.com.

30.7.07

IOQS

Jeg tror jeg har forsømt å nevne at International Organization for Qumran Studies (IOQS) har hatt sin kongress i Ljubljana 16.-18. juli i år. Begivenheten finner sted hvert tredje år. Dette er en av flere spesialiserte "satelittkongresser" som benytter seg av organisasjonsapparatet til International Organization for the Study of the Old Testament(IOSOT). IOQS er, kanskje ved siden av årsmøtene til den amerikanske bibelforskerorganisasjonen Society of Biblical Literature, det viktigste internasjonale møtestedet for Qumran-forskere fra hele verden.

Slike spesialistmøter er ikke det som framkaller de store avisoverskriftene. Likevel skjer mye av den viktigste faglige utvekslingen og utviklingen nettopp i slike fora. De kortfattede "Abstracts" av foredragene gir en pekepinn om hvor forskningsfronten for tiden befinner seg, selv om det meste av dette er svært teknisk og spesialisert. Et ikke ubetydelig nordisk innslag, ser jeg: Vår egen Torleif Elgvin, svenske Mikael Winninge og finske Sarianna Metso (p. t. Canada).

Noen nyhetsmeldinger fra arrangementet har jeg ikke funnet, men både ikke-deltaker Årstein Justnes og deltakeren Stephen Pfann blogger om IOQS. Ikke la deg skremme av det noe svermerisk-romantiske institusjonsnavnet "University of the Holy Land". Stephen Pfann er en av de forskerne som kjenner Qumran-materialet i hele sin bredde aller best. Se også stemningsrapportene fra Beat Weber (på Ancient Hebrew Poetry) og Targuman.

En av de viktigste begivenhetene ser ut til å være James H. Charlesworths publikasjon av et nytt gammelt fragment av 1. Mosebok på hebraisk.

4.7.07

Konferanse

For høgst spesialiserte lesarar av qumran.no er det grunn til å gjere merksam på denne meldinga frå Armin Lange via Jim West: "In February, 11th - 14th 2008, the Hebrew University of Jerusalem and the University of Vienna will have a joint meeting in Vienna on the topic of 'The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures.'"

Les meir.

19.6.07

Virtual Qumran

Pressemelding frå UCLA: "Virtual Qumran Sheds New Light on Dead Sea Scrolls Discovery Site". Berre ti dagar att.

Les meir.

16.6.07

Arkeologi frå lenestolen

VirtualQumran nærmar seg opning. Det skjer 29. juni, i samband med den store Qumran-utstillinga i San Diego Natural History Museum. Eg har omtala både utstillinga og Virtual Reality-prosjektet tidlegare, men no er altså tida komen. Skribenten Tom Tuger i Jewish Journal har fått vere testpilot. Han skriv mellom anna:
After glancing at the nearby caves where the Dead Sea Scrolls were stored, I walked through the entrance to the main building at Qumran, checked out the scriptorium with its ink wells and oil lamps and the pottery-making workshop, and then up to the four-story tower for spotting approaching Roman legions.

Although it was a hot day, I was perfectly comfortable because my virtual walking tour of the desert settlement was conducted at a sophisticated UCLA computer site, courtesy of the Qumran Visualization Project.
(via Paleojudaica.com)

25.5.07

Gabriel-profeti

Nå får vi bare sitte å vente på overskriftene: "Ny tekst gjendriver kristendommen", "Ord fra engelen Gabriel som paven ikke ville høre", "Forskere krangler om ny tekst som viser at bibelen må skrives om" og "Teksten paven ville bruke som dopapir på hytta - til tross for at den er skrevet på stein". Noe slikt vil garantert åpenbare seg in a newspaper near you! Det vedder jeg ei steintavle med blekk på!
Sitatet er fra bloggen til Årstein Justnes, norsk Qumran-forsker med base i Kristiansand. Den er herved introdusert og anbefalt. Den siterte posten forteller om "Verdens første forskerseminar om The Vision of Gabriel", det fant sted i Oslo i går. "Gabriels visjon" er en splitter nypublisert jødisk tekst av noe uklar opprinnelse.
(Mer om Årsteins Osloreise her).

Gabriels visjon er publisert i det israelske tidsskriftet Cathedra nr. 123 i mars i år av den svært dyktige paleografen Ada Yardeni og Binyamin Elitzur. De betegner dette som "en profetisk tekst fra 1. århundre f. Kr." Du finner et sammendrag her (aller nederst på siden). Teksten er skrevet med blekk på stein(!) - høyst uvanlig. Diskusjonen er i full gang: Er teksten ekte eller er den et falskneri? Hvis den er ekte, hvilken betydning har den? Den kjente israelske bibelforskeren Israel Knohl har meldt seg på i diskusjonen, jfr. Årsteins post.

17.5.07

DNA hos geiter

DNA-forsking kan nyttast til mangt, jamvel til å pusle saman fragment av Dødehavsrullar. Les artikkelen "How goat skin DNA solved Dead Sea scrolls mystery" i Jerusalem Post for 15. mai.

Heilt nytt er dette ikkje, dei første presentasjonane av teknologien er frå 1996. Men no ser det ut til at ein er komen så langt at det er praktiske resultat i vente. Dette er svært avanserte og krevjande analyser.

12.5.07

Druknet i ørkenen

Ha'aretz i dag:
Four hikers were killed Saturday in flash floods near the archeological site of Qumran in the Judean Desert.

A group of 11 hikers abseiling down a cliff had got stuck because of a flood in the usually dry river bed. Rescue forces evacuated 7 of the hikers, but four others drowned in the rising waters.
Ja, det går an. Det har skjedd før, ved kraftig regnvær i fjellene kan de vanligvis tørre elveleiene i Juda ørken bli flomstore. Også Wadi Qumran.

Se også Jerusalem Post.
Oppdatering, Jerusalem Post 13.05.07: "Rescue worker too late to save brother."

12.4.07

Ei klype salt

Og reaksjonane lèt ikkje vente på seg. Alt i dag kan du lese Norman Golbs kommentar, datert i morgon, til San Diego-utstillinga på The Jewish Daily Forward, under overskrifta "Take Claims About Dead Sea Scrolls With a Grain of Salt".
After widely publicized showings in Seattle and in other cities, the largest Scrolls exhibit ever is scheduled to open soon at the San Diego Natural History Museum. A sophisticated media campaign has accompanied all the current exhibits, aimed at convincing the public of the truth of an old, and now increasingly disputed, theory of the Scrolls’ origins — namely, that they were written by Essenes living at the ancient site near the Dead Sea known as Khirbet Qumran.
Ikkje noko nytt frå vestfronten, dette er ein gammal skyttargravskrig, men Golb er når alt kjem til alt den mest interessante opponenten til den såkalla "essenarhypotesen".

Utstilling (USA no att)

Dødehavsrull-utstillingane i USA vil ingen ende ta. Frå 29. juni og ut året er det San Diego Natural History Museum som tek over hegemoniet. Det har dei tenkt å gjere til gagns, med "the largest, longest, most comprehensive ever assembled in any country", seier dei. Dei har i alle fall bygd opp ein vevstad som er framifrå og vel verd eit besøk. Og skulle du slumpe til å vere i California ein gong i løpet av året, veit du kor du skal.

6.4.07

Qumran, skjærtorsdag

Fleire katolske nyhendebyrå, mellom anna Zenit, refererer pave Benedikt si skjærtorsdagspreike frå St. Johanneskyrkja i Lateranet:
The Pontiff spoke about the apparent contradiction between the Synoptics and the Gospel of John, as to the day of the crucifixion in relation to the sacrifice of the paschal lambs.

According to Benedict XVI, a possible solution, though not "yet accepted by everyone," came from the discovery of the Qumran writings: "Jesus did shed his blood the day before Passover at the time of the immolation of the lambs. But he probably celebrated the Passover supper with his disciples according to the Qumran calendar, that is, at least one day earlier."
Dette er for så vidt gammalt nytt, men når paven seier det, så ...

Eit meir utførleg referat finn du hos AsiaNews.
På pavestolens heimeside kan du lese preika i fulltekst - på italiensk.
Oppdatering, 12.04.07: No kan du lese pavens skjærtorsdagspreike på engelsk òg.

17.3.07

Bilete

Robert R. Cargill (University of California Los Angeles) har lagt ut nokre fine bilete frå Qumran på nett. Du kan sjå dei her. Eit av bileta viser ein flott steinbukk. Det var ikkje berre sau og geit som leverte råmateriale til bokrullar av skinn, nokre av bøkene i Qumran-biblioteket er jamvel skrivne på steinbukkskinn.

1.3.07

Qumran i NRK

Også NRK markerer jubileet for Qumran-funnene, under overskriften "1900 år gamle skrifter"
Torleif Elgvin, førsteamanuensis ved Høgskolen i Staffeldts gate, en privat kristen høgskole i Oslo. Han har forsket på disse rullene i 16 år og bodde 11 år i Israel.
- Dette er restene av et unikt jødisk bibliotek som ble skjult i de første år etter Kristus, og som har gitt oss et helt nytt innblikk i hvordan jødene tenkte, trodde, håpet og diskuterte i de siste to århundrene før Jesus stod frem. Rullene er et slags religiøst bibliotek med salmer, bønner og liturgier, og over 200 kopier av det gamle testamentets bøker, og ikke minst med nye historier og elementer, sier Elgvin
Du kan også høre et intervju med Torleif Elgvin i anledning dagen.

Jubileum

I disse dager markeres 60-årsjubileet for funnet av "Dødehavsrullene". Nå er det noe uklart nøyaktig når rullene ble funnet, men den første transaksjonen skal ha funnet sted 1. mars 1947, ifølge Aftenposten i dag.

Torleif Elgvin markerer jubileet på kronikkplass i Vårt Land i går, 28.02.2007. Han er også intervjuet i Aftenpostens Innsikt-artikkel i dag.

Vårt Land-kronikken "Mytene om Jesus" er en kritisk gjennomgang av boka Kampen om Dødehavsrullene av Michael Baigent og Richard Leigh. Boka kom ut like før jul i 2005 og er diskutert i flere bloggposter på qumran.no i januar 2006.

Også Aftenposten-artikkelen fokuserer på Dødehavsrullenes betydning for synet på Jesus-skikkelsen. På den måten risikerer en dessverre å gå glipp av de aspektene ved Qumran-funnene som virkelig er interessante, men de blir kanskje for kjedelige for avisen.

16.2.07

Donytt 3

Diskusjonen om tolkningen av latrinene i Qumran er i gang. På Forward.com(The Jewish Daily Forward) skriver Katharina Galor og Jürgen Zangenberg under tittelen "Led Astray By a Dead Sea Latrine":
As happens often when it comes to Qumran archaeology, this newly discovered material has been misused as “proof” of the alleged Essene character of the site before it has been properly analyzed and compared. As much as Zias and Tabor should be lauded for their find, the pests from the pit do not prove that Essenes lived at Qumran.
Innlegget er svært lesverdig. Saken har forlatt det tabloide nivået. Dette kan bli en interessant prinsipiell diskusjon om tolkning av arkeologiske data.

Les mer.

Via Jim West

3.1.07

Donytt 2

I går kom fjorårets viktigste Qumran-nyhet, den om latrinene, ut til verden for alvor, gjennom en nyhetsmelding fra Associated Press. Artikkelen er riktig god og vel verd å lese (her sitert etter Yahoo News):

Ancient latrine fuels debate at Qumran
Researchers say their discovery of a 2,000-year-old toilet at one of the world's most important archaeological sites sheds new light on whether the ancient Essene community was home to the authors of many of the Dead Sea Scrolls.

In a new study, three researchers say they have discovered the outdoor latrine used by the ancient residents of Qumran, on the barren banks of the Dead Sea. They say the find proves the people living here two millennia ago were Essenes, an ascetic Jewish sect that left Jerusalem to seek proximity to God in the desert.

...

The discovery is more significant than it may seem. The nature of the settlement at Qumran is the subject of a lively academic debate.

Les hele artikkelen


Oppdatering, samme ettermiddag: Her kan du lese James Tabors kommentar til AP-meldingen. Tabor er den ene av forskerne som har gjort den aktuelle undersøkelsen.