31.5.09

Boknytt

Fra Peter Lang Verlag (som navnet tyder på, holder lange Peter til i Tyskland) innløper den lykkelige meldingen om utgivelsen av Årstein Justnes, The Time of Salvation . An Analysis of 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a) i serien "Europäische Hochschulschriften" (Reihe 23: Theologie Vol. 893). Som alle lesere av qumran.no vil forstå: Det handler om utgivelsen i bokform av den første doktoravhandlingen over et rent Qumran-emne ved en norsk utdanningsinstitusjon. Hr. doktoren gratuleres i bøtter og spann, og ønskes dertil god pinse (Time of Salvation). Mer på Årsteins egen blogg.