31.7.07

Virtual Qumran

Det ambisiøse Virtual Qumran-prosjektet har eg presentert tidlegare. No finst det jamvel ein eigen blogg knytta til prosjektet for å halde verda oppdatert.

Via Jim West.

Dødehavet dør

I hvert fall minker det, ifølge International Herald Tribune. Fordampingen fra sjøen er større enn tilsiget fra Jordan-elva. Det meste av vannet i Jordan-elva når aldri fram til Dødehavet, det brukes av mennesker til ymse gode formål før det kommer så langt.

Via Paleojudaica.com.

30.7.07

IOQS

Jeg tror jeg har forsømt å nevne at International Organization for Qumran Studies (IOQS) har hatt sin kongress i Ljubljana 16.-18. juli i år. Begivenheten finner sted hvert tredje år. Dette er en av flere spesialiserte "satelittkongresser" som benytter seg av organisasjonsapparatet til International Organization for the Study of the Old Testament(IOSOT). IOQS er, kanskje ved siden av årsmøtene til den amerikanske bibelforskerorganisasjonen Society of Biblical Literature, det viktigste internasjonale møtestedet for Qumran-forskere fra hele verden.

Slike spesialistmøter er ikke det som framkaller de store avisoverskriftene. Likevel skjer mye av den viktigste faglige utvekslingen og utviklingen nettopp i slike fora. De kortfattede "Abstracts" av foredragene gir en pekepinn om hvor forskningsfronten for tiden befinner seg, selv om det meste av dette er svært teknisk og spesialisert. Et ikke ubetydelig nordisk innslag, ser jeg: Vår egen Torleif Elgvin, svenske Mikael Winninge og finske Sarianna Metso (p. t. Canada).

Noen nyhetsmeldinger fra arrangementet har jeg ikke funnet, men både ikke-deltaker Årstein Justnes og deltakeren Stephen Pfann blogger om IOQS. Ikke la deg skremme av det noe svermerisk-romantiske institusjonsnavnet "University of the Holy Land". Stephen Pfann er en av de forskerne som kjenner Qumran-materialet i hele sin bredde aller best. Se også stemningsrapportene fra Beat Weber (på Ancient Hebrew Poetry) og Targuman.

En av de viktigste begivenhetene ser ut til å være James H. Charlesworths publikasjon av et nytt gammelt fragment av 1. Mosebok på hebraisk.

4.7.07

Konferanse

For høgst spesialiserte lesarar av qumran.no er det grunn til å gjere merksam på denne meldinga frå Armin Lange via Jim West: "In February, 11th - 14th 2008, the Hebrew University of Jerusalem and the University of Vienna will have a joint meeting in Vienna on the topic of 'The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures.'"

Les meir.