28.2.06

Jøden Jesus

"Tverrfaglig forskning gir et tydeligere bilde av Jesus som jøde, og sier oss mer om samtiden hans. Det kan åpne for dypere forståelse av så vel det han sa som det han gjorde." Du må lese et stykke videre før du skjønner at denne ingressen i dagens Vårt Land innleder et intervju med Fartein Valen-Senstad om hans bok Palestina på Jesu tid.

Qumran, India

Kolkata (= Calcutta)-baserte The Telegraph presenterer utstillingen "Israel - Archaeology from the air". Det dreier seg om flyfotografier av arkeologiske funnsteder, bl. a. Qumran. Utstillingen har vart fra 24. til 27. februar, så den er i skrivende stund i ferd med å avsluttes.

27.2.06

Konspirasjoner for alle

Oslopuls.no melder at Kjetters Kjeller har passert DaVincikode-stadiet. Der i gården tar man skrittet videre,
slår fast at "Da Vinci-koden" ikke er en dokumentarroman, og retter i stedet søkelyset mot de mystiske Dødehavsrullene.

De har fått forfatteren Bjørn Are Davidsen til å komme å fortelle om kirkelige konspirasjonsteorier på høyt nivå. Davidsen har blant annet skrevet boken " Da Vinci dekodet", som er utgitt på Lunde forlag.
. Dette foregår 3. mars. Videre meldes det bl. a.:
Dødehavsrullene beviser at virkeligheten kan være like spennende som all verdens fantasi. I 1947 ble det nemlig funnet en rekke skriftfragmenter ved Dødehavet. Noen av rullene inneholdt bibeltekster som var over 1000 år eldre enn de man hadde.
...
I tillegg til de talte ord blir det også platesnurring med Kjetters Kjellers faste stab.

Stedet er SubScene og dørene åpner kl 19.00. Det er fri aldersgrense, så det blir derfor ingen alkoholservering. Kjelleren lover dog både is og brus, kaker og kaffe. Inngangsbilletten koster 50,- kroner.

Jerusalem-modellen

Arne Berge melder:
The Holyland Model er ein stor modell (målestokk 1:50) som viser koss ein tenkjer seg at Jerusalem såg ut før byen blei øydelagt av romarane i år 70. Det vil også seia at modellen dekkjer den tidsperioden som Det nye testamentet skildrar, og den er derfor interessant for alle som reiser til Jerusalem for å læra meir om Jesu liv. ... Modellen ligg ved Holyland Hotel i utkanten av Jerusalem. Nå blir det meldt at modellen skal flyttast til området ved The Shrine of the Book på Israel Museum.
Eg tar dette førebels som ei ubekrefta melding. Eg har saka frå eit oppslag på Porten til Midt-Østen som igjen byggjer på ein artikkel i den israelske avisa Haaretz. På modellen si nettside er flyttinga ikkje nemnt.
Veldig interessant. Eg støttar varmt anbefalinga til Arne (sjå innom posten hans for mange fine peikarar). Jim Davila har sitert den aktuelle Ha'aretz-artikkelen på PaleoJudaica.com.

23.2.06

Nye knappar

Atom Site Feed Subscribe with Bloglines
Du har kan hende lagt merke til dei alt, ute i margen på sida, men her kjem forklaringa.

Vanlegvis les du ein versjon av denne sida som er laga i html-format. Men sida kan også lesast i xml-format. Om dette ikkje seier deg stort, gjer det ingen ting. Om du klikkar på "Atom/xml"-knappen, får du sjå korleis sida ser ut i xml-format. Det er eit heller keisamt syn. Men føremonen med xml-versjonen er at du ved enkle middel kan få melding med ein gong til din eigen datamaskin så fort det kjem noko nytt og spennande på qumran.no. Til det treng du noko enkel programvare, ein såkalla "newsreader" ("nyhendelesar", må vel det tyde). Eller, enklast av alt: Du kan bruke programtillegget Bloglines til å halde deg oppdatert.

Via Bloglines eller ein nyhendelesar kan du også abonnere på nyhende frå andre internett-sider som tilbyr slikt. Sjå etter bokstavar som "rss" eller "Atom", eller uttrykket "Site feed". Det er særleg nettaviser og bloggar som gjev deg dette alternativet, men også ein del andre nettsider.

Anmeldelse

I dag anmeldes M. Baigent og R. Leigh, Kampen om Dødehavsrullene, av Oskar Skarsaune i Vårt Land. Anmeldelsen er skarp, men sakssvarende. Her hitsettes bare sluttavsnittet:
Den norske leser som ønsker pålitelig informasjon om hva Dødehavstekstene inneholder og hva de betyr, kan i våre dager skaffe seg bindet «Dødehavstekstene» i serien «Verdens hellige skrifter». Den enkleste test på holdbarheten av påstandene i Kampen om Dødehavsrullene består i at leseren selv leser den norske oversettelsen av rullenes innhold, og dertil gjerne lar seg informere av Torleif Elgvins nyttige og helt oppdaterte innledning i denne boken. Da blir man klokere. Gjennom Bazar forlags bok om samme sak, blir man derimot bare dummere.
Boka er tidligere lagt under kniven i VG 15.01.06 og i Klassekampen 17.01.06. Boka har vært gjenstand for atskillig kritisk oppmerksomhet på qumran.no i januar 2006.

21.2.06

Kva sa eg?

Museumsturismetipset slår til. I løpet av dei tre første dagane har 9 200 menneske besøkt Qumran-utstillinga i Charlotte, North Carolina, melder Charlotte Observer. Og det er førehandsselt 54 000 billettar.

Via PaleoJudaica.com, som noterer at besøkstalet hittil er dobbelt så mykje som arrangørane rekna med.

20.2.06

Tidsskrift

Qumran-forskinga har generert sine eigne tidsskrift. Det Paris-baserte Revue de Qumrân har vore nedleggjingstruga (og for alt eg veit, kan det no vere nedlagt). Men nederlandske Brills Dead Sea Discoveries er høgst oppegåande, også i elektronisk utgåve. Desse tidsskrifta høyrer nok til i den akademiske enden av skalaen, med artiklar av til dels svært teknisk art. Men du kan gjerne ta ein titt på nr. 1/2005, eit temanummer om "The Dead Sea Scrolls in Popular Imagination". Det er lagt ut som gratisprøve i fulltekst (.pdf-filer).

Oppdatering, 05.03.06. Årstein Justnes melder frå Kristiansand at Revue de Qumrân lever og har det bra. Det var godt.

18.2.06

Tegneserie

For tegneserieentusiaster som gjerne gir seg i kast med fransk: Bind 2 av tegneserien Qumran anmeldes på actuabd.com denne måneden. Det dreier seg om en tilrettelegging av den fransk-jødiske forfatteren Eliette Abecassis roman fra 1996. Den skal være solgt i 100 000 eksemplarer og oversatt til 18 språk - men jeg hadde ikke hørt om den før.

13.2.06

Motivasjonen

"You won't make a lot of money on it, but you will have a lot of fun."

Professor Martin G. Abegg i Peoria Journal Star, om motiver for å involvere seg i Qumran-forskning. Via PaleoJudaica.com - som ellers har mer om oppvarmingen til Qumran-utstillingen i North Carolina.

10.2.06

Museumsturisme

Tips til lokalsamfunn som mangler en turistmagnet: Glem vinter-OL. Arranger en Dødehavsrull-utstilling. News 14 Carolina teller stadig ned til den store Qumran-utstillingen som åpner neste helg i Charlotte, North Carolina, USA. Forhåndssalget er alt på 35 000 billetter (for å gå på museum!), og man er i full gang med å beregne de økonomiske ringvirkningene utstillingen kan få for byen.

Via PaleoJudaica.com

9.2.06

Sverige

Eg er i Sverige nett no, så lat meg nytte hövet til å peike på den svenske Qumran-forskinga. Qumran-seminaret ved Uppsala Universitet arbeider for tida med ei omsetjing til svensk av eit utval Qumran-tekstar. Eg trur den skal bli bra. Det er ikkje alle medarbeidarane som bur i Uppsala, dei er spreidde over store delar av Sverige.

7.2.06

I dag

"It was on this day in 1947 that the scrolls were discovered at Qumran by the little Arab shepherd boy. Boy, what a day!" fortel bloggen til Petros Baptist Church. Ikkje tru dei. Det er nemleg högst ulike versjonar på marknaden av denne soga, og sanninga er at vi ikkje anar kva som er sanninga. Med mindre dei kan påkalle särlege profetiske evner der i garden.

4.2.06

Akk ja

Den store Qumran-utstillingen i Charlotte, North Carolina har ennå ikke åpnet. Men WSOCTV.com rapporterer allerede om et tyveri fra utstillingen sent torsdag kveld. Riktignok "bare" av en stor, tung kopi av en keramikkrukke brukt til oppbevaring av bokruller, men likevel. Sikkerheten trappes opp, heter det.

Via PaleoJudaica.com

3.2.06

Den ukjente Jesus

Forleden dag nevnte jeg Oskar Skarsaunes bok Den ukjente Jesus. I dag anmelder Halvor Moxnes boka i Morgenbladet. (abonnement)
Her tar forfatteren opp påstandene om at denne litteraturen [Da Vinci-koden og hellig gral-litteraturen, AA] legger frem nye kilder til "hvem Jesus virkelig var". Forfatteren er professor i kirkehistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet, og skriver at hans mål er å bruke anerkjent historisk kritikk på disse kildene. Men om han ikke vil vinne de mest frelste Da Vinci-lesere, vil de som leser denne boken få en interessant, klargjørende og faktisk spennende gjennomgang. Boken tar opp både svindelen i selve produksjonen av kilder i nyere tid, men også av utviklingen av middelalderske religiøse legender som er en del av materialet.
Halvor Moxnes er professorkollega av Skarsaune, men i nabodisiplinen Det nye testamente og ved en konkurrerende institusjon. På mange måter står de to professorer langt fra hverandre. Men Moxnes skriver en positiv, klargjørende og svært interessant anmeldelse, som reflekterer både den folkelige interessen for Jesus som ligger bak Da Vinci-suksessen, det syltynne historiske grunnlaget for de aktuelle bøkene, og de reelle spenningene innen dagens Jesus-forskning. Jeg synes dette er veldig godt gjort.

2.2.06

Ti dødehavsruller ...

er på vei til USA for å stilles ut i den før omtalte utstillingen "Discovering the Dead Sea Scrolls" i Charlotte, North Carolina. På News 14 Carolina kan du følge forberedelsene. Her får du f. eks. vite at utstillingen stiller svært store tekniske krav. Det handler bl. a. om oppvarming, klima- og lysregulering:
The exhibit hall will be 11,000 square feet. It must be exactly the right climate so that the scrolls don?t dry out.

"We had to redo all of our heating and air conditioning systems because we have to maintain a two-point difference in our humidity and temperature," Philips said Wednesday.

Ten authentic scrolls will be showcased in Charlotte. The cases that hold them will have the same lighting system that is used for the Declaration of Independence. Fiber-optic rays will minimize exposure.

"Every 30 seconds, those lights will cycle off for seven seconds to give a rest," Philips said. "You have to be very careful about showing those."
Via PaleoJudaica.com

1.2.06

Feil på feil ...

Kristelig pressekontor har publisert et intervju med kirkehistorieprofessor Oskar Skarsaune i forbindelse med hans bok Den ukjente Jesus. Ingress:
Det er feil det som hevdes om keiser Konstantin og brenning av evangelieskrifter. Det er feil om Dødehavsrullene og Jesus. Det som står om Jesus og Maria er oppspinn. Bare feil, er konklusjonene til professor Oskar Skarsaune.
Hvor han har funnet alle disse feilene? I Dan Browns mye leste bok Da Vinci-koden.

Skarsaune er antakelig landets fremste autoritet på eldre kirkehistorie. I intervjuet framstår han nok som litt humørløs (det er ikke sikkert det er hans skyld; han er ikke fritatt for glimt i øyet). Jeg har ikke lest Da Vinci-koden. Men boka er en roman, og som sådan kan den koste på seg et noe avslappet forhold til virkeligheten i den gode intriges tjeneste. Det er jeg åpen for.

Sakprosa som fremmer påstander av slikt kaliber, er derimot sterkt å kritisere (eksempelet Baigent & Leigh er viet tilbørlig oppmerksomhet på denne bloggen allerede). Og i det øyeblikket Dan Browns bok blir lest som et stykke informativ sakprosa, ikke som en skjønnlitterær intrige, blir bildet et annet. Derfor er nok Skarsaunes kritikk både betimelig og nødvendig - selv om den altså framtrer litt grå og humørløs.