6.8.08

Qumran i Kristiansand

Årstein Justnes kunngjør: "25.-26. august arrangeres det et spennende åpent seminar om Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen på UiA, med flere av forskerne som er engasjert i Bibelselskapets revisjon av Det gamle testamentet. Dette arbeidet skal være være ferdig i år 2010, og seminaret på UiA blir en unik mulighet til å få innsikt i hvordan bibeloversetterne arbeider og hvordan de forholder seg til tekstfunnene fra Qumran."

Funn som forandrer Bibelen:
Dødehavsrullene og den nye bibeloversettelsen
25.-26. august 2008

Universitetet i Agder, Gimlemoen
Niels Henrik Abels hus
Rom J1-064

Mandag 25. august
18.15-18.20
Velkomst, bevingede ord
18.20-19.05
Bibeloversetter Anders Aschim:
"Funn som forandrer Bibelen: Dødehavsrullene og norske bibeloversettelser"
19.15-20.00
Førsteamanuensis og bibeloversetter Gunnar Haaland:
”Fra bibeloversetterens verksted: Når, hvor og hvordan skal ordet Adam oversettes?”
20.15-21.00
Førsteamanuensis og bibeloversetter Torleif Elgvin:
”Evigheten har han ikke lenger lagt ned i deres hjerter: om oversettelsesnøtter i Forkynneren"
21.00-
Spørsmål, diskusjon, samtale

Tirsdag 26. august
9.15-10.00
Professor Hallvard Hagelia:
”Hva er den hebraiske ”grunnteksten” i dag?”
10.15-11.00
Førsteamanuensis Årstein Justnes:
”I begynnelsen var ikke kanon: kanon-problematikken i lys av Dødehavsrullene”
11.00-
Spørsmål, diskusjon, samtale
Alle er varmt velkommen!
Arrangør: Prosjektet Hellige tekster og
Institutt for religion, filosofi og historie, UiA


Se også hjemmesiden til Universitetet i Agder.